Kiến thức

Swift Code là một dãy số gồm 8 hoặc 11 ký tự, dùng để định danh ngân hàng khi thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền từ nước ngoài. Mã Swift Code ...

VINAAZ
Logo